KATSAYILAR OCAK 2014

01/01/2014-31/12/2014

KATSAYILAR YTL
Maaş Katsayısı 0,076998
Taban Aylık Katsayısı 1,205274  (+ 2014 yılı için 175,00 TL ARTIŞ)
Yan Ödeme Katsayısı 0,024416
Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı)
164,31
Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin)
(En fazla iki çocuk sınırlaması KALDIRILMIŞTIR.)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)
38,50(İki çocuk üzerinden hesaplanmıştır)
  (Not: 0-6 yaş arasındaki iki çocuk için 2 katı ödenecektir, bu da 77,00 TL'dir.)
Dogum Yardımı Ödeneği
(2500*Maaş Katsayısı)
  192,50
Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
  731,48
1.462,96
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı
  731,48
Eğitim ÖğrÖd(2914) En.A/12
    60,96
Tayın Bedeli (2100*Katsayı)
  161,70
Eğitime Hazırlık Öd.%(75-50)
 (*740,00 oldu.) (K cetveli )
2022 sayılı (65 Yaş) (1620*K)
  124,74
2013 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı   1.071,00
Kıdem Tazminatı Tavanı   3.438,22 TL.
Emekli Keseneği (Kişi İçin) % 16
Emekli Keseneği (Kurum İçin) % 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar
Ek Gös. 8400 ve yukarısı % 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 70
Diğerlerinde % 40
.
.
HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar (2)
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1-4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5-15 Olanlar
40,50
37,50
35,00
31,00
30,0
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2) 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar


12,00
11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.
Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Belli Parayi Ihtiva Eden: Sözlesme, Taahhütname, Temlikname Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri Için

Binde 7,59
Binde 9,48
Karar : Binde 5,69
.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
11,000   Türk Lirasına kadar 15
27.000 Türk Lirasının 11.000 lirası için 1.650 TL, fazlası
60.000 Türk Lirasının 27.000 lirası için 4.850 TL, fazlası 20
60.000 Türk Lirasının 60.000 lirası için 13.760TL, fazlası 27
   
Yeniden değerleme oranı (2012) % 7,8

 

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : (Saat başı) : 1,54 TL. dir
 EMEKLİ YOLLUĞU     (13.558*katsayı)
             01/07/2013 =1.041,13 TL oldu. 
Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı :
(2010)Yılı için 2.600 TL
(2011)Yılı için  2.800 TL.
(2012) Yılı için 3.000 TL.
(2013) Yılı için 3.200 TL.
(2014) Yılı için 3.300 TL.olarak uygulanacak.

Sakatlık indirimi tutarı 2014 yılı için:
birinci derece sakatlar(€ çalışma kaybı) için 800 lira,
ikinci derece sakatlar (` çalışma kaybı) için 400 lira, 
üçüncü derece sakatlar (@ çalışma kaybı) için de 190 lira olacak. 

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli
büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500 lira, 
diğer yerlerde ise 3.800 lira olarak uygulanacak. 


 

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : (Saat başı) : 1,25 TL. dir
 EMEKLİ TAZMİNATI     : 750,00 TL. (01.01.2010 DEĞİŞTİ)
Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı :(2010) 2.600 TL
(2011 Yılı için ) 2.800 TL. olarak uygulanacak.
Sakatlık indirimi tutarı 2011 yılı için:
birinci derece sakatlar için 700 lira,
ikinci derece sakatlar için 350 lira,
üçüncü derece sakatlar için de 170 lira olacak.
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli
büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 lira,
diğer yerlerde ise 3.200 lira olarak uygulanacak.

Malatya Muhasebe Müdürlüğü
 

Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (18 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu Web Sitesi Murat TUNÇ tarafından düzenlenmiştir. Web sitesiyle ilgili görüş ve önerilerinizi malatyamuhasebe@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.. Copyright (c) 2008