Görev Tazminatı Düzenlemesi


GÖREV TAZMİNATI HAKKINDA DÜZENLEME

Görev tazminatı ilk olarak 13/07/2001 tarih ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. ancak Bu kararnameye dayalı olarak çıkarılan 2002/3546 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesine ilikin kararın birinci maddesi Danıştay tarafından iptal edilince yeni bir yasal düzenleme ile söz konusu kararname değiştirilmiştir. Değişlik metnini görmek için tıklayınız.

Buna göre; Temsil tazminatı almayan personelden;

1- 7.000`den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

2- Görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emeklilik için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

II- Görev Tazminatında Dikkate Alınmayacak Ödemeler

Görev tazminatı ödemesinde bazı ödemeler mahsup edilmektedir. 2008/13694 sayılı Kararın 3 ve 4 nolu maddeleri şu şekildedir:

"Uygulama
MADDE 3 – (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır."

"Asgari görev tazminatı
MADDE 4 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir."

 

III- Görev Tazminatından Yararlanacaklar

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden, bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara ödenecektir.

IV- Görev Tazminatından Yararlanamayacaklar

Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara görev tazminatı ödenmez.

V- Görev Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Görev tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Yani görev tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaz.

VI- Görev Tazminatının Ödenme Esasları

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000,

5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

4.000 ve daha az olanlara 6.000,

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

VII- Emeklilerle İlgili Tutar

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlardan aynı Kanunun ek 68 inci maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi gerekenlere, aynı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre bulunacak miktarda görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

Malatya Muhasebe Müdürlüğü
 

Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu Web Sitesi Murat TUNÇ tarafından düzenlenmiştir. Web sitesiyle ilgili görüş ve önerilerinizi malatyamuhasebe@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.. Copyright (c) 2008